Omfattande garanti

Lupp garanti

Det är 5 års garndi på ExamVisions luppar som standard. Denna garanti omfatter alla tillverkningsfel som kan uppstå inom fem år. Mjuka delar som näsvingar och tempeltips täcks inte, utan behandlas som vanlig slitage och bytts ut av den som har luppen. Operera också att garantin inte täcker överdriven slitage och oavsiktlig spricka.

Lamp garanti

ExamVision LED lampor sold från 1 januari 2018 har en tre-årig garanti. Denna garanti omfattar tillverkningsfel som kan opstå inom 3 år. Vänligen notera garantin inte täcker överdriven slitage och oavsiktlig sprickor.

Batteri garanti

Batterier inom Focus Extend och Essential batteri control har tvi års garanti. Detta innebär att om batterit är defekt, det vill säga faller till under 50% av sin ursprungliga specifikation inom 2 år kommer det att ersättas som en garantiartikel.